N-10K
0 VNĐ
ModelN-10KCÔNG SUẤT10kVA/10KWNGÕ VÀOĐiện áp danh định : 200/208/220/230/240 VacDải điện áp : 20..
N-1K
0 VNĐ
ModelN-1K CÔNG SUẤT 1kVA/0.9kWNGÕ VÀOĐiện áp danh định : 220/230/240 Vac Dãi điệ..
N-2K
0 VNĐ
ModelN-2K CÔNG SUẤT2kVA/1.8kWNGÕ VÀODãi điện áp  : 175 ~ 280 Vac (full load), 80~175 ..
N-3K
0 VNĐ
ModelN-3KCÔNG SUẤT3kVA/2.7kWNGÕ VÀOĐiện áp danh định : 220/230/240 VacDãi điện áp : 175 ~ ..
N-6K
0 VNĐ
ModelN-6KCÔNG SUẤT6kVA/6KWNGÕ VÀOĐiện áp danh định : 200/208/220/230/240 VacDải điện áp : 200/2..
R-1K
0 VNĐ
ModelR-1K CÔNG SUẤT1kVA/0.9kWNGÕ VÀO Điện áp danh định : 200*/208*/220/230/240 VacDãi..
R-2K
0 VNĐ
ModelR-2K CÔNG SUẤT2kVA/1.8kWNGÕ VÀO Điện áp danh định : 200*/208*/220/230/240 VacDãi..
R-3K
0 VNĐ
ModelR-3K CÔNG SUẤT3kVA/2.7kWNGÕ VÀO Điện áp danh định : 200*/208*/220/230/240 VacDãi..
RT -1K
0 VNĐ
ModelRT-1K CÔNG SUẤT1kVA / 0.9kWNGÕ VÀOĐiện áp danh định : 200*/208*/220/230/240 VacDãi điện áp..
RT-10K
0 VNĐ
ModelRT-10KCÔNG SUẤT10kVA/9kWNGÕ VÀOĐiện áp danh định : 200/208/220/230/240 Vac (single phase)D..
RT-2K
0 VNĐ
ModelRT-2K CÔNG SUẤT2kVA/ 1.8kWNGÕ VÀOĐiện áp danh định : 200*/208*/220/230/240 VacDãi điện áp ..
RT-3K
0 VNĐ
ModelRT-3K CÔNG SUẤT3kVA/ 2.7kWNGÕ VÀOĐiện áp danh định : 200*/208*/220/230/240 VacDãi điện áp ..
RT-5K
0 VNĐ
ModelRT-5K CÔNG SUẤT5kVA/4.5kWNGÕ VÀOĐiện áp danh định : 200/208/220/230/240 Vac (single p..
RT-6K
0 VNĐ
ModelRT-6K CÔNG SUẤT6kVA/5.4kWNGÕ VÀOĐiện áp danh định : 200/208/220/230/240 Vac (single p..
UPS DELTA EH SERIES 10KVA
ModelEH-10K Power Rating10kVA / 8kW Input Nominal Voltage220/380 Vac, 230/400 Vac, 24..
0 VNĐ
0 VNĐ
0 VNĐ
0 VNĐ
0 VNĐ
0 VNĐ
0 VNĐ
0 VNĐ
0 VNĐ
0 VNĐ
0 VNĐ
0 VNĐ
Hiển thị 1 đến 15 trong tổng số 17 (2 Trang)