UPS SOROTEC - ONLINE RACK - HP9116CR - 10KR
Công Suất : 10KVA/9KWCông nghệ :Online double-conversionĐiện ngõ vào : 220V (175V~275V)Tần số ngõ và..
UPS SOROTEC - ONLINE RACK - HP9116CR - 1KR
Công Suất : 1KVA/900WCông nghệ : Online double-conversion Điện ngõ vào : 220V (115V~300V)Tần số..
UPS SOROTEC - ONLINE RACK - HP9116CR - 2KR
Công Suất : 2KVA/1.8KWCông nghệ : Online double-conversion Điện ngõ vào : 220C (115V~300V) ..
UPS SOROTEC - ONLINE RACK - HP9116CR - 3KR
Công Suất : 3KVA/2.7KWCông nghệ : Online double-conversion Điện ngõ vào : 220V (115V~300V)Tần s..
UPS SOROTEC - ONLINE RACK - HP9116CR - 5KR
Công Suất : 5KVA/4.5 KWCông nghệ : Online double-conversionĐiện ngõ vào : 220V (175V~275V)Tần số ngõ..
UPS SOROTEC - ONLINE RACK - HP9116CR - 6KR
Công Suất : 6KVA/5.4 KWCông nghệ : Online double-conversionĐiện ngõ vào : 220V (175V~275V)Tần số ngõ..
UPS SOROTEC - ONLINE RACK - HP9116CR - 8KR
Công Suất : 8KVA/7.2 KWCông nghệ : Online double-conversionĐiện ngõ vào : 220V (175V~275V)Tần số ngõ..
UPS SOROTEC - ONLINE TOWER - HP9116C - 10KT
Công Suất : 10KVA/9KWCông nghệ :Online double-conversionĐiện ngõ vào : 220V (175V~275V)Tần số ngõ và..
UPS SOROTEC - ONLINE TOWER - HP9116C - 10KT XL
Công suất : 10KVA/9KWCông nghệ : Online double-conversion Điện ngõ vào : 220V (175V~275V) ..
UPS SOROTEC - ONLINE TOWER - HP9116C - 1KT
Công Suất : 1KVA/900WCông nghệ : Online double-conversion Điện ngõ vào : 220V (115V~300V)Tần số..
UPS SOROTEC - ONLINE TOWER - HP9116C - 1KT XL
Công Suất : 1KVA/900WCông nghệ : Online double-conversionĐiện ngõ vào : 220V (115V~300V)   ..
UPS SOROTEC - ONLINE TOWER - HP9116C - 2KT
Model : HP9116C - 2KTCông Suất : 2KVA/1.8KWCông nghệ : Online double-conversion Điện ngõ vào : ..
UPS SOROTEC - ONLINE TOWER - HP9116C - 2KT XL
Công suất : 2KVA/1.8KWCông nghệ : Online double-conversionĐiện ngõ vào : 220V (115V~300V)DC input: 9..
UPS SOROTEC - ONLINE TOWER - HP9116C - 3KT
Công Suất : 3KVA/2.7KWCông nghệ : Online double-conversionĐiện ngõ vào : 220V (115V~300V)Tần số ngõ ..
UPS SOROTEC - ONLINE TOWER - HP9116C - 3KT XL
Công suất : 3KVA/2.7KWCông nghệ : Online double-conversionĐiện ngõ vào : 220V (115V~300V)DC input: 9..
Hiển thị 1 đến 15 trong tổng số 30 (2 Trang)